Redesign Popronde

Opdracht: User experience

Opdrachtgever: Popronde (fictief)

Specificaties:

  • Creer een unieke UX
  • Hou gebruiksvriendelijkheid in het oog
  • Zorg dat alle belangrijke informatie snel te vinden is
popronde_imac

De uitdaging om een alternatieve navigatie te maken

Voor deze opdracht werd ik uitgedaagd de website van popronde te redesignen. De UX moest daarbij uniek en onderscheidend zijn, maar wel gebruiksvriendelijk blijven. Voor deze opdracht besloot ik een alternatieve navigatie te maken. Hiermee bevond ik me gelijk op gevaarlijk terrein omdat een andere manier van navigeren om een learning curve vraagt welke de gebruiker kan afschrikken. De uitdaging was dan ook deze learning curve klein te houden. Het idee voor de navigatie was dat je een schijfje oppakt en deze versleept naar het centrale gat. Als dat wordt gedaan, wordt de content waar de gebruiker om gevraagd heeft, weergegeven. De vraag was; hoe maak je dit duidelijk aan de gebruiker. Hiervoor had ik een oplossing bedacht voor zowel desktop gebruikers als tablet gebruikers. Als men met de muis over het schijfje gaat, licht het centrale gat op. Als men enkel klikt, of met de vinger aanraakt gaat er een ghost naar het gat toe. Op deze manier wordt de gebruiker gehint het schijfje naar het gat te verplaatsen. Op deze manier is de navigatie onderscheidend en weet de gebruiker het na één keer fout te hebben gedaan de volgende keer wel hoe het moet.

Terug naar boven